Orvoslátogatói Hangulatjelentés 2016

A Szinapszis a Ventiv közreműködésével 2016-ban is elkészítette Látogatói Jelentés című kutatását, regisztrált gyógyszer- és GYSE ismertetők körében reprezentatív mintán. A kutatás célja, hogy a látogatók szemszögéből láttassa az orvosi kommunikációban végbemenő változásokat, és bemutassa, ők hogyan értékelik ezeket az átalakulásokat és saját helyzetüket a rendszerben.

light-man-hand-pen.jpg

A kutatásban 106 orvos látogatót sikerült megkérdezni, akiknek közel 77%-a legalább 7 éve dolgozik a gyógyszeriparban. A válaszokból kiderült, hogy mind a gyógyszeripar helyzetét, mind a saját helyzetüket pozitívabban ítélik meg az orvos látogatók, mint korábban, továbbá az orvos látogatók jobbnak ítélik helyzetüket és biztosabbnak látják szakmájuk jövőjét.

A gyógyszeripari sales és marketing központi eleme továbbra is a látogatói csapat. Az originális cégek látogatói nagyobb arányban használnak táblagépet, azonban a táblagépek hasznosságának megítélése romlott. Ezt a képet árnyalja, hogy aki táblagépet használ az szükségesnek és hasznosabbnak tartja a nem használóknál. Az online szimpóziumot, konferenciát, a telefonos látogatást, valamint az online közösségi paneleket (MROC) hatékonynak tartók aránya szignifikánsan nőtt, azonban az E-DM-et, illetve E-detailinget kisebb arányban tartják hatékonynak a válaszadók.

digitalhealthcare.jpg

Továbbra is gyenge az elkötelezettség a modern kommunikációs eszközök mellett, mindössze harmaduk alkalmaz ilyen eszközöket munkájuk során, és a felüknél nem is tervezik az MCM eszközök bevezetését a látogatói munkával összekapcsolva.

Ettől függetlenül kismértékben nőtt az online szimpóziumot, konferenciát, a telefonos látogatást hatékonynak tartók aránya.

Több információ: http://www.szinapszis.hu/hu/publikaciok/orvoslatogatoi-hangulatjelentes-2016